Hoe bereid je een goede gymles voor?

Kranenburg

Founder P.E. Planner | P.E. Teacher

Het voorbereiden van een effectieve les Lichamelijke Opvoeding (LO) vereist zorgvuldige planning, doelbewuste overweging van de leerdoelen en behoeften van de leerlingen, en een focus op het bevorderen van fysieke activiteit en het versterken van belangrijke vaardigheden en concepten. In dit artikel bespreken we enkele tips en strategieën voor het opstellen van effectieve LO-lesplannen.

Stap 1: Leerdoelen vastleggen

Het startpunt voor elke effectieve LO-les is het vaststellen van duidelijke leerdoelen die aansluiten bij de overkoepelende doelen van het LO-programma. Het is belangrijk om deze leerdoelen concreet en meetbaar te formuleren, zodat het duidelijk is wat de leerlingen aan het einde van de les moeten kennen, begrijpen of kunnen.

Voorbeelden van leerdoelen kunnen zijn:

  • Het verbeteren van de fysieke conditie van de leerlingen door middel van cardiovasculaire activiteiten.
  • Het ontwikkelen van samenwerkings- en leiderschapsvaardigheden door middel van teamactiviteiten.
  • Het verbeteren van de motorische vaardigheden van de leerlingen door middel van specifieke oefeningen.

Stap 2: Activiteiten plannen

Na het bepalen van de leerdoelen, is het tijd om activiteiten te plannen die niet alleen de leerdoelen ondersteunen, maar ook leuk en uitdagend zijn voor de leerlingen. Deze activiteiten moeten geschikt zijn voor de leeftijd en het vaardigheidsniveau van de leerlingen, en moeten fysieke activiteit bevorderen.

Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn:

  • Een cardiovasculaire workout, zoals joggen, springen of dansen.
  • Een teamspel zoals voetbal, basketbal of volleybal.
  • Een circuittraining met verschillende oefeningen om de motorische vaardigheden te verbeteren.

Het vinden van goede activiteiten is eenvoudig met behulp van GymPlanner. In de database van GymPlanner kan je met behulp van zoektermen passende activiteiten voor jouw les vinden.

Stap 3: Aanpassingen aan de hand van vaardigheid

Het is belangrijk om rekening te houden met de verschillende vaardigheden en behoeften van de leerlingen in de klas. Maak daarom aanpassingen en bied ondersteuning aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de oefeningen, of het bieden van extra begeleiding tijdens de activiteiten.

Stap 4: Uitrusting

Zorg ervoor dat alle benodigde uitrusting in goede staat verkeert en dat je een plan hebt voor opslag, transport en reiniging van de uitrusting. Denk aan ballen, pionnen, hoepels, matten, enzovoorts. Een goed onderhouden uitrusting draagt bij aan de veiligheid van de leerlingen en kan ook de levensduur van de materialen verlengen.

Stap 5: Lesplan opstellen

Een gedetailleerd lesplan is essentieel voor het succes van de LO-les. Het moet de activiteiten, materialen en beoordelingsstrategieën omvatten die je van plan bent te gebruiken. Zorg ervoor dat je het lesplan op een duidelijke en beknopte manier opstelt en houd het bij. Dit is een stuk gemakkelijk met het gebruik van een tool zoals GymPlanner, waarbij je jouw activiteiten gemakkelijk kan maken, opslaan en organiseren.

Stap 6: Beoordeling

Het beoordelen van de voortgang en prestaties van de leerlingen is een belangrijk onderdeel van het LO-lesplan. Door de leerlingen te beoordelen, krijg je inzicht in hun begrip van de leerdoelen en kan je bepalen waar extra ondersteuning nodig is.

Er zijn verschillende beoordelingsstrategien die je kunt gebruiken, zoals observatie, self-assessment of peer-assessment. Het is belangrijk om de beoordeling zo objectief en eerlijk mogelijk te houden en om de leerlingen feedback te geven die ze kunnen gebruiken om hun prestaties te verbeteren.

Stap 7: Veiligheid zekerstellen

Veiligheid is van het grootste belang in LO-lesplanning. Zorg ervoor dat je alle veiligheidsmaatregelen hebt genomen die nodig zijn om de leerlingen te beschermen tegen letsel. Dit omvat het aanpassen van de activiteiten aan het vaardigheidsniveau van de leerlingen, het opstellen van duidelijke regels en het waarborgen van de juiste uitrusting en materialen.

Het is ook belangrijk om de leerlingen te instrueren over de veiligheidsvoorschriften en om toezicht te houden tijdens de activiteiten.

Stap 8: Evaluatie doorvoeren

Na afloop van de LO-les is het belangrijk om de effectiviteit van het lesplan te evalueren en om eventuele aanpassingen aan te brengen voor toekomstige lessen. Dit kan worden gedaan door middel van feedback van de leerlingen, observatie van de activiteiten en prestaties, en door middel van reflectie en analyse van het lesplan zelf.

Door deze evaluatie uit te voeren, kan je inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van het lesplan en kan je verbeteringen aanbrengen voor toekomstige lessen.

Conclusie

Het voorbereiden van een effectieve LO-les vereist zorgvuldige planning, doelbewuste overweging van de leerdoelen en behoeften van de leerlingen, en aandacht voor veiligheid en beoordeling. Door deze stappen te volgen, kan je een succesvolle en boeiende LO-les ontwerpen die de fysieke activiteit bevordert en belangrijke vaardigheden en concepten versterkt.


Het opstellen van een effectief lesplan kan enige tijd en inspanning vergen. Met het lesvoorbereiding-invulformat van GymPlanner gaat dit een stuk sneller en gemakkelijker. Probeer GymPlanner hier meteen uit. Een goed lesplan resultereert in een aanzienlijke verbetering van de prestaties en betrokkenheid van de leerlingen in de LO-les.

Ready to start with P.E. Planner?

On your marks, get set, go!

Try it out now!